Aktualności

W listopadzie 2009r. obchodziliśmy IV rocznicę utworzenia Polskiego Cechu Psychotronicznego.