Zaproszenie na warsztat „Tajemnice Wychowania”

TAJEMNICE WYCHOWANIA
Jak wychowywać Dzieci nie niszcząc ich jednocześnie?
Jak być jednocześnie Rodzicem i Sobą?

Celem warsztatu jest wspieranie rodziców w komunikacji z dzieckiem, pomoc w nawiązaniu głębszych relacji oraz wzbudzenie refleksyjnego postrzegania siebie w roli rodzica.

Tematy poruszane na warsztacie:

•    Określenie podmiotowości Dziecka i Rodziców.
•    Analiza własnych świadomych i nieświadomych sposobów komunikowania się z Dzieckiem.
•    Budowanie z Dzieckiem relacji wzajemności.
•    Prawa Dzieci i Obowiązki Rodziców.
•    Analiza wpływu doświadczeń z własnymi Rodzicami na relacje z własnym Dzieckiem.

Postaramy się odpowiedzieć Sobie na pytania:

•    Czy wiem jakim mam być rodzicem?
•    Jak odróżnić i wybrać istotne dla mnie informacje spośród wielu dostępnych?
•    Co oznacza  bycie dobrym rodzicem?
•    Kogo mam słuchać – siebie, dziecka,  wychowawców, psychologów, babci, cioci, programów telewizyjnych, radiowych ?
•    Do czego mam się stosować -  do wiedzy z podręczników, poradników,  publikacji w prasie?

Warsztat prowadzony jest przy wykorzystaniu m.in.testu niedokończonych zdań i analizy odpowiedzi, analizy przypadków, dyskusji.

W  trakcie warsztatu uczestnicy uczą się na rzeczywistych przykładach i sytuacjach z własnej praktyki i doświadczeń, co pozwala na zaangażowanie się i aktywne uczestnictwo. Pozwala to również na przyjęcie refleksyjnej postawy wobec pełnionych przez siebie ról.

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci w różnym wieku.

Prowadząca:

Halina Mazur, pedagog

Termin i cena:

Ilość godzin szkoleniowych – 12 godzin.

Czas i terminy spotkań do ustalenia ( np. 4 x 3 godz. lub 2 x 6 godz.)

Liczebność grupy:  10-12 osób.

Koszt warsztatu:  cena dla członków PCP i Stowarzyszenia „Mazowsze” i pozostałych osób w fazie ustalania -  zależy od ilości zgłoszeń

Miejsce spotkań:

Siedziba PCP i Stowarzyszenia „Mazowsze”

Łódź, ul. Traugutta 8.

Planowany termin:

luty, marzec 2012r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Halina Mazur

tel. 600 367 677

halina.mazur@gmail.com