Szkolenie przygotowujące do zawodu bioenergoterapeuty (2013-2014)

Rozpoczęcie szkolenia

16.11.2013r. w Polskim Cechu Psychotronicznym

Zakończenie szkolenia

22.06.2014r.

Kierownik  szkolenia

Karol  Jóźwiak
tel. (42) 632 13 32
kom. 601 328 282

Cel szkolenia

Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej do zawodu bioenergoterapeuty.

Czas trwania

8 miesięcy plus 9-cio dniowe zgrupowanie  w Krynicy Zdroju.

Zaliczenie szkolenia

Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia

Certyfikat weryfikacyjny 150zł, jedno zdjęcie. Wpisowe 250zł. Cena szkolenia wynosi 2560zł płatne ratalnie po 320zł miesięcznie oraz  zgrupowanie w Krynicy Zdroju płatne wg aktualnych stawek wynajmu ośrodka oraz w zależności od ilości osób na szkoleniu. Koszty egzaminów w zależności od ustaleń Izby Rzemieślniczej.

Uczestnictwo członków cechu w IX Zjeździe Naturoterapeutów 23-25 maja 2014r. w Księżych Młynach.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

  1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego.
  2. Wykształcenie średnie oraz przynależność organizacyjna do Polskiego Cechu Psychotronicznego.
  3. Wpisowe w wysokości 250zł należy wpłacić w sekretariacie Polskiego Cechu Psychotronicznego w Łodzi (ul. Traugutta 8) w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 17.00 – 20.00  do dnia 15.11.2013r. (ilość miejsc jest ograniczona do dwudziestu osób na szkoleniu).
  4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub  jednorazowo za całe szkolenie.
  5. W razie rezygnacji ze szkolenia suma wpłaconych pieniędzy nie podlega zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

TERMINARZ  ZAJĘĆ

Szkolenia  przygotowujące do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej do zawodu Bioenergoterapeuty.

Godziny zajęć na szkoleniu

Sobota: 10 godz. lekc. od 10:00 do 14:05, dłuższa przerwa i od 14:30 do 18:35

Niedziela:  6 godz.  lekc. od 10:00 do 15:00

Ilość godzin – zajęć

300 godzin teoretycznych i praktycznych, w tym 100 godzin zajęć praktycznych w Łodzi i w Krynicy Zdrój.

PRZEDMIOTY