Szkolenie przygotowujące do zawodu bioenergoterapeuty (2011-2012)

Rozpoczęcie szkolenia

19.11.2011r. w siedzibie Polskiego Cechu Psychotronicznym w Łodzi, ul. Traugutta 8

Zakończenie szkolenia

24.06.2012r.

Kierownik szkolenia

Karol Jóźwiak
tel. (42) 632 13 32
kom. 601 328 282

Cel szkolenia

Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów państwowych w Izbie Rzemieślniczej.

Czas trwania

8 miesięcy plus 9-cio dniowe zgrupowanie w Krynicy Zdroju.

Zaliczenie szkolenia

Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia

Certyfikat weryfikacyjny 150zł, jedno zdjęcie. Wpisowe 250zł. Cena szkolenia wynosi 2560zł płatne ratalnie oraz zgrupowanie w Krynicy Zdroju, płatne wg aktualnych stawek wynajmu ośrodka oraz w zależności od ilości osób na szkoleniu. Koszty egzaminów w zależności od ustaleń Izby Rzemieślniczej.

Uczestnictwo członków PCP w VII Zjeździe Naturoterapeutów 25 – 27maja 2012r. w Księżych Młynach.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

  1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego.
  2. Wykształcenie średnie oraz przynależność organizacyjna do Polskiego Cechu Psychotronicznego.
  3. Wpisowe w wysokości 250 PLN należy wpłacać w sekretariacie Polskiego Cechu Psychotronicznego ( Łódź, ul. Traugutta nr 8) w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 17.00 – 20.00 do dnia 14.11.2011r. (Ilość miejsc jest ograniczona do dwudziestu uczestników)
  4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub będzie pobrana opłata jednorazowa za całe szkolenie.
  5. W razie rezygnacji ze szkolenia suma wpłaconych pieniędzy nie podlega zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

Terminarz zajęć

Godziny zajęć na szkoleniu

Soboty: 10 godzin lekcyjnych: 10:00 – 14:05, przerwa, 14:30 – 18:35

Niedziele: 6 godzin lekcyjnych: 10:00 – 15:00

Ilość godzin zajęć

300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

256 godzin w Łodzi, w tym 20 godzin praktyki

44 godzin w Krynicy Zdroju

Egzamin

06. 07. 2012r. – Przewidywany termin egzaminów w Izbie Rzemieślniczej. (Wyłącznie dla osób uprawnionych.)