Szkolenie przygotowujące do zawodu bioenergoterapeuty (2010-2011)

Rozpoczęcie szkolenia

20.11.2010r. w Polskim Cechu Psychotronicznym

Zakończenie szkolenia

26.06.2011r.

Kierownik szkolenia

Karol Jóźwiak
tel. (42) 632 13 32
kom. 601 328 282

Cel szkolenia

Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie Bioenergoterapeuta.

Czas trwania

8 miesięcy plus 9-cio dniowe zgrupowanie w Krynicy Zdroju.

Zaliczenie szkolenia

Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia

Certyfikat weryfikacyjny – 150zł (jedno zdjęcie). Wpisowe – 200zł. Cena szkolenia wynosi 2400zł (płatne ratalnie) oraz zgrupowanie w Krynicy Zdroju płatne wg aktualnych stawek wynajmu ośrodka oraz w zależności od ilości osób na szkoleniu. Koszty egzaminów w zależności od ustaleń Izby Rzemieślniczej.

Uczestnictwo członków cechu VI Zjeździe Naturoterapeutów 27-29 maj 2011r w Księżych Młynach.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

  1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego.
  2. Wykształcenie średnie oraz przynależność organizacyjna do Polskiego Cechu Psychotronicznego.
  3. Wpisowe w wysokości 200zł należy wpłacić w sekretariacie PCP w Łodzi (ul. Andrzeja Struga 3, wt/śr/czw w godz. 10:00-13:00 i 15:00-18:00) lub w siedzibie PCP w Łódzi (ul. Traugutta 8) do dnia 18.11.2010r. (ilość miejsc jest ograniczona do dwudziestu osób na rok)
  4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub będzie pobrana opłata jednorazowa za całe szkolenie.
  5. W razie rezygnacji ze szkolenia suma wpłaconych pieniędzy nie podlega zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

Terminarz zajęć

Godziny zajęć na szkoleniu

Soboty: 10 godzin lekcyjnych: 10:00 – 14:05, przerwa, 14:30 – 18:35

Niedziele: 6 godzin lekcyjnych: 10:00 – 15:00

Ilość godzin zajęć

Teoretycznych i praktycznych – 44 godziny w Krynicy Zdrój

Teoretycznych – 256 godzin

Praktycznych – 20 godzin praktyki w Łodzi

Egzamin

08.07.2011r. – przewidywany termin egzaminu w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi (dla osób uprawnionych do zdawania egzaminu)

Przedmioty