Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zawodzie NATUROPATA (2019-2020)

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. LEGIONÓW 15 ZAPRASZA NA SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU W ZAWODZIE NATUROPATA

CEL SZKOLENIA
Celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie NATUROPATA.

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich miłośników medycyny naturalnej, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat naturalnych sposobów leczenia.

Uczestnikami szkolenia mogą zostać również osoby, które praktykują medycynę komplementarną i alternatywną.

Nasze szkolenie pozwoli Państwu usystematyzować i poszerzyć wiedzę o nowe metody leczenia, siebie oraz swoich pacjentów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
10 miesięcy

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
14.09.2019 r.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
21.06.2020 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Dyplom uzyskania szkolenia w zawodzie bioenergoterapeuty lub radiestety
Wykształcenie średnie
Ukończone 20 lat
Przynależność do PCP

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI
Wpisowe – 250,00 zł

Opłata za szkolenie – 2900,00 zł (płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach: od IX do XII 2019 r. po 200,00 zł / m-c, natomiast od I do VI 2020 r. po 350,00 zł)

Opłaty za szkolenie można wnosić w sekretariacie Polskiego Cechu Psychotronicznego, ul. Legionów 15 w Łodzi – w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godz. od 17 do 20 * lub na konto PCP

Nr konta: 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001

UWAGA !
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA DO 10 OSÓB. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

KIEROWNIK SZKOLENIA – Violetta Gdańska, tel. 691 789 610

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
14 – 15 IX 2019 r.
26 – 27 X 2019 r.
23 – 24 XI 2019 r.
07 – 08 XII 2019 r.
11 – 12 I 2020 r.
25 – 26 I 2020 r.
08 – 09 II 2020 r.
22 – 23 II 2020 r.
07 – 08 III 2020 r.
21 – 22 III 2020 r.
04 – 05 IV 2020 r.
25 – 26 IV 2020 r.
02 – 03 V 2020 r.
23 – 24 V 2020 r.
06 – 07 VI 2020 r.
20 – 21 VI 2020 r.

Godziny zajęć – soboty i niedziele; 6 godzin lekcyjnych; od godz.10.00 do godz.15.00