Tradycyjne Jajeczko 2010

Zaproszenie

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego ma zaszczyt zaprosić Członków naszej organizacji oraz Przyjaciół i Sympatyków na spotkanie „Tradycyjne Jajeczko”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2010r. o godz. 17.00 w Restauracji „SAVOY” w Łodzi, ul. Traugutta 6.

Towarzyszyć nam będą zaprzyjaźnieni posłowie na Sejm, redaktorzy naczelni miesięczników UZDRAWIACZ, NIEZNANY ŚWIAT, Członkowie Honorowi, nasi przyjaciele i sympatycy, przedstawiciele łódzkich mediów i tradycyjnie ksiądz Wiesław Kamiński.

Celem naszego spotkania jest zintegrowanie członków Polskiego Cechu Psychotronicznego, budowanie sympatii, tworzenie przyjaźni i miłej atmosfery w cechu, niezbędnej do realizowania zadań statutowych – niesienia pomocy potrzebującym.

Jak co roku będzie stół biesiadny i zabawa taneczna.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 55zł od osoby.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie cechu do 29 marca 2010 r. Pieniądze przyjmować będzie skarbnik cechu Krzysztof Łatkowski w dniach: 6 lutego, 20 lutego, 6 marca i 20 marca 2010r. w godz. 12.00 – 14.00, ewentualnie w innym terminie, uzgodnionym telefonicznie z kol. Krzysztofem Łatkowskim (Tel. 604 298 889).

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Polskiego Cechu Psychotronicznego
Robert Grabowski

Prezes Polskiego Cechu Psychotronicznego
Jan Karol Jóźwiak