Informacje o PCP

W dniu 09.05.2005r. odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Cechu Psychotronicznego w Łodzi. Inicjatorem powołania Cechu był Karol Jóźwiak, znany i ceniony bioenergoterapeuta i radiesteta, obecnie Starszy Cechu. Większość założycieli Cechu stanowią członkowie Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „Mazowsze” oraz ich wieloletni sympatycy.

Cech jest samorządną społeczno–zawodową i gospodarczą organizacją skupiającą rzemieślników prowadzących działalność w zakresie naturoterapii: bioenergoterapeuta, naturopata, radiesteta, biomasażysta, refleksolog, astrolog i inne, zrzeszającą dobrowolnie członków z całego kraju. Działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22. 03. 1989 r. (Dz. U. nr 17, poz.92) i posiada osobowość prawną – wpis do rejestru cechów.

W dniu 04.11.2005r. Polski Cech Psychotroniczny został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000244101. Od dnia 24.01.2006r. jest członkiem Łódzkiej Izby Rzemieślniczej.

Do kluczowych zadań Cechu należy utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i powagi zawodu, organizowanie na rzecz członków działalności kulturalno–oświatowej i gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji, a także reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji państwowej.

Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju, a podstawą jego funkcjonowania jest Statut Cechu.

Obecnie Cech zajmuje się organizacją kursów zawodowych – bioenergoterapia i naturopatia, dających uprawnienia państwowe (stopień czeladnika lub mistrza). Ponadto w siedzibie Cechu przeprowadzanych jest wiele innych szkoleń nie tylko z zakresu naturoterapii. Regularnie odbywają się odczyty, których celem jest promowanie między innymi zdrowego stylu życia, ochrony środowiska oraz przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy z zakresu naturoterapii. Wykonywane są weryfikacje uzdolnień bioenergoterapeutycznych, wydawane certyfikaty jakości pracy. Organizowane są ogólnopolskie zjazdy integracyjne oraz seminaria.