Aktualności

24 września 2009 roku zmarł nasz Kolega, Zbigniew Niżnik.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, członka Polskiego Cechu Psychotronicznego, przyjaciela i wspaniałego człowieka. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają Zarząd oraz członkowie Polskiego Cechu Psychotronicznego w Łodzi.