List otwarty do Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 艁贸dzkiej

N. b. p. J. Chr.

艁贸d藕, dnia 13 stycznia 2014 r.

Jan Karol J贸藕wiak
Starszy Polskiego Cechu Psychotronicznego
ul. Traugutta 8
90-107 艁贸d藕
tel. 601-328-282

Do
WIKARIUSZA GENERALNEGO
Ks. Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 艁贸dzkiej
Ireneusza P臋kalskiego

ul. Ks. Skorupki 1
90-458 艁贸d藕

WASZA EKSCELENCJO,

w nawi膮zaniu do pro艣by Ekscelencji z dnia 21 listopada 2013 roku dot. zaprezentowania聽Stowarzyszenia Bioenergoterapeut贸w 鈥濵AZOWSZE鈥 – organizacji spo艂ecznej, kt贸r膮 za艂o偶y艂em i by艂em jej wieloletnim prezesem, a od 8 lat pozostaj臋 prezesem honorowym聽oraz聽Polskiego Cechu Psychotronicznego – organizacji rzemie艣lniczej, kt贸rej jestem wsp贸艂za艂o偶ycielem i przewodnicz臋 jej jako starszy cechu,聽postaram si臋 przedstawi膰 wzmiankowane organizacje w og贸lnym zarysie.

Stowarzyszenie Bioenergoterapeut贸w 鈥濵AZOWSZE鈥聽jest organizacj膮 spo艂eczn膮 o celach niezarobkowych powo艂an膮 do 偶ycia 20 lat temu, kt贸rej zadaniem jest propagowanie聽i prezentowanie idei pomocy bioenergoterapeutycznej oraz kszta艂towanie i upowszechnianie zasad etyki w dzia艂alno艣ci profesjonalnej.
Cz艂onkowie tej organizacji legitymuj膮 si臋 dyplomami czeladniczymi, mistrzowskimi聽w zawodzie bioenergoterapeuta, 聽radiesteta lub posiadaj膮 inne kwalifikacje potwierdzone odbytymi kursami i zdanym egzaminem pa艅stwowym. Zatem w naszych szeregach nie ma os贸b niekompetentnych i przypadkowych. Dodam, 偶e zaw贸d bioenergoterapeuty jest zawodem rzemie艣lniczym, okre艣lony kodem 514401 w klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci rzemie艣lniczych.聽 Dba艂o艣膰 o przyjmowanie w nasze szeregi ludzi odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty jest dla nas bardzo istotna,聽o czym 艣wiadczy wpis w obowi膮zuj膮cym nas Statucie Stowarzyszenia. Dodatkowo, z mojej inicjatywy, powsta艂 Kodeks Bioenergoterapeuty 鈥 dokument, z kt贸rym zapoznaj膮 si臋 wszyscy nasi cz艂onkowie i s膮 zobowi膮zani do przestrzegania zasad w nim zawartych.
Ja, jako katolik, przez 20 lat istnienia tej organizacji dba艂em o bliski kontakt cz艂onk贸w Stowarzyszenia Bioenergoterapeut贸w 鈥濵AZOWSZE鈥 z Ko艣cio艂em Rzymsko-Katolickim. Cz臋sto zapraszano mnie jako bioenergoterapeut臋 i prezesa Stowarzyszenia Bioenergoterapeut贸w 鈥濵AZOWSZE鈥 do parafii, gdzie wykonywa艂em wraz z przyjaci贸艂mi聽ze Stowarzyszenia zabiegi bioenergoterapeutyczne, przynosz膮ce ludziom ukojenie i pomoc聽w powrocie do zdrowia. Wiele wpis贸w widniej膮cych w mojej 鈥濳si臋dze pami膮tkowej鈥,聽kt贸r膮 pokazywa艂em Waszej Ekscelencji podczas audiencji w listopadzie 2013 r.,聽 dokonali wielebni proboszczowie parafii, w kt贸rych na ich zaproszenie wykonywali艣my zabiegi bioenergoterapeutyczne. Od wielu lat wybrani cz艂onkowie naszego Stowarzyszenia wykonuj膮 bezp艂atne zabiegi bioenergoterapeutyczne w kilku Domach Dziennego Pobytu na terenie 艁odzi. Uczestniczymy r贸wnie偶 w imprezach masowych o charakterze prozdrowotnym,聽gdzie prowadzimy wyk艂ady o tematyce promuj膮cej zdrowy styl 偶ycia, wykonujemy nieodp艂atne zabiegi bioenergoterapeutyczne i udzielamy porad zwi膮zanych z terapi膮 metodami naturalnymi. W naszej siedzibie corocznie organizujemy akcj臋 charytatywn膮聽dla mieszka艅c贸w 艁odzi i okolic, kt贸rej celem jest pomoc w powrocie do zdrowia.

Przez 20 lat istnienia w naszych progach bywa艂o wielu duszpasterzy, kt贸rzy wraz z nami zawsze 艣wi臋towali uroczysto艣ci ko艣cielne 鈥 Bo偶e Narodzenie, Wielkanoc oraz towarzyszyli podczas naszych wewn臋trznych uroczysto艣ci w 艂onie organizacji. Nigdy nie ukrywali艣my,聽偶e wi臋kszo艣膰 z nas jest katolikami, wr臋cz przeciwnie, byli艣my
i jeste艣my z tego dumni, wielokrotnie daj膮c 艣wiadectwo wiary.

Polski Cech Psychotroniczny聽jest organizacj膮 skupiaj膮c膮 rzemie艣lnik贸w. Powsta艂a ona z mojej inicjatywy w listopadzie 2005 r., a od stycznia 2006 r. jest cz艂onkiem 艁贸dzkiej Izby Rzemie艣lniczej. Do kluczowych zada艅 Cechu nale偶y utrwalanie wi臋zi 艣rodowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i powagi zawodu, organizowanie na rzecz cz艂onk贸w dzia艂alno艣ci kulturalno – o艣wiatowej i gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji, a tak偶e reprezentowanie cz艂onk贸w wobec organ贸w w艂adzy i administracji pa艅stwowej.
Obecnie Cech zajmuje si臋 organizacj膮 kurs贸w zawodowych 鈥 bioenergoterapii i radiestezji, daj膮cych uprawnienia pa艅stwowe (stopie艅 czeladnika lub mistrza). Ponadto w siedzibie Cechu przeprowadzamy wiele innych szkole艅 z zakresu naturoterapii. Regularnie organizujemy spotkania, kt贸rych celem jest promowanie mi臋dzy innymi zdrowego stylu 偶ycia, ochrony 艣rodowiska oraz przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy z zakresu naturoterapii. Wykonujemy weryfikacje uzdolnie艅 bioenergoterapeutycznych i radiestezyjnych, wydajemy certyfikaty jako艣ci pracy. Od pocz膮tku istnienia organizujemy og贸lnopolskie zjazdy naturoterapeut贸w, kt贸re od kilku lat maj膮 charakter mi臋dzynarodowy. Podczas zjazd贸w ka偶dorazowo spotykamy si臋 w Sanktuarium Maryjnym w Siedl膮tkowie na uroczystej Mszy 艢wi臋tej, w kt贸rej aktywnie uczestniczymy. Wraz z przedstawicielami 艁贸dzkiej Izby Rzemie艣lniczej delegaci Polskiego Cechu Psychotronicznego uczestnicz膮 w pielgrzymkach na Jasn膮 G贸r臋. Uczestniczymy r贸wnie偶 w mszach wstawienniczych u Ojc贸w Werbist贸w w Laskowicach Pomorskich i Krynicy Morskiej.
Od trzech lat nasza organizacja posiada sztandar, kt贸ry zosta艂 po艣wi臋cony w Ko艣ciele Rzymsko-Katolickim. Corocznie bioenergoterapeuci otrzymuj膮cy dyplom czeladniczy sk艂adaj膮 przysi臋g臋 na sztandar w obliczu Boga podczas Mszy 艢wi臋tej w Ko艣ciele Katolickim. Ostatnio mia艂o to miejsce we wrze艣niu 2013 r. w Ko艣ciele 艢w. Wojciecha w 艁odzi.

Dodam, 偶e organizacje, kt贸re kr贸tko zaprezentowa艂em, od 2005 r. posiadaj膮 wsp贸ln膮 siedzib臋 w 艁odzi, przy ul, Traugutta 8. Wszystkie nasze siedziby zawsze by艂y po艣wi臋cone przez Duchownych Katolickich.

W imieniu w艂asnym i cz艂onk贸w Stowarzyszenia Bioenergoterapeut贸w 鈥濵AZOWSZE鈥 oraz Polskiego Cechu Psychotronicznego mog臋 zapewni膰, 偶e nie wstydzimy si臋 swojej religii, nie wstydzimy si臋 krzy偶a. W naszej pracy bioenergoterapeutycznej czerpiemy si艂臋 i odwag臋 z mi艂o艣ci, kt贸r膮 daje nam Chrystus. Od pierwszych dni dzia艂alno艣ci organizacji, kt贸rym聽 przewodnicz臋, by艂y one i nadal s膮 silnie zwi膮zane z tradycjami Ko艣cio艂a Rzymsko-Katolickiego. Ja cz臋sto z dum膮 podkre艣lam, 偶e jestem wierz膮cym, praktykuj膮cym katolikiem, posiadam osobiste b艂ogos艂awie艅stwo papie偶a Jana Paw艂a II.

Prosz臋 przyj膮膰 wyrazy najwy偶szego szacunku i powa偶ania

Prezes Honorowy Stowarzyszenia Bioenergoterapeut贸w 鈥濵AZOWSZE鈥
Starszy Polskiego Cechu Psychotronicznego

Jan Karol聽J贸藕wiak